Mejeriet

På Järna Mejeri förädlar vi mjölken enligt hantverksmässiga metoder för att vidareutveckla den fina råvaran och bevara det ursprungligt höga näringsinnehållet.

Vi strävar efter att kunna sälja så färska mjölkprodukter som möjligt, som är så varsamt behandlade som möjligt och har kvar så mycket av sitt ursprung som möjligt.

Vi pastöriserar mjölken vid låg temperatur för att behålla mjölkens naturliga näringsämnen. Våra produkter homogeniseras inte heller, vilket innebär att mjölken har kvar sina naturliga fettkulor. Det kan därför bildas ett tunt, krämigt gräddlager överst på mjölken. Det försvinner genom att du skakar lätt på förpackningen några gånger.

I mejeriet har antalet transportpumpar minimerats och förflyttningen av mjölken mellan mejeriets olika delar sker framför allt med hjälp av självfall. De höjdskillnader som därmed krävs resulterade i mejeribyggnadens typiska taklutning.

Mjölkens smak följer kornas meny

Vår Helmjölk, Filmjölk och våra getprodukter är inte heller standardiserade, vilket innebär att vi inte har separerat grädden från mjölken för att sedan tillsätta det i avsedd mängd för att få en bestämd fetthalt. Det är därför fetthalten varierar något i dessa produkter, beroende på säsong och helt enkelt på vad kossorna och getterna har fått för foder.

Sommarmjölk och vintermjölk smakar olika. Bli därför inte förvånad när mjölken i mitten av maj och någon gång i mitten av september plötsligt ändrar smak! Det är helt enkelt en ny årstid på gång. I maj får korna äntligen tillgång till friskt grönt bete och i september börjar de utfodras med hö och ensilage och stannar kvar inne efter mjölkningen.

Certifikat

Klicka på länkarna nedan för att se våra certifikat i pdf-format:

Demeter

KRAV

IP Livsmedel Grundcertifiering

jarnamejeri_1
Unknown