Mejeriet

På Järna Mejeri strävar vi efter att kunna sälja så färska mjölkprodukter som möjligt, som är så lite behandlade som möjligt och har kvar så mycket av sitt ursprung som möjligt.

I mejeriet har antalet transportpumpar minimerats och förflyttningen av mjölken mellan mejeriets olika delar sker framför allt med hjälp av självfall. De höjdskillnader som krävs för denna varsamma transport resulterade även i mejeribyggnadens typiska taklutning. Det innebär vidare att vi lågpastöriserar mjölken på lägre temperaturer för att i största möjliga mån behålla mjölkens naturliga näringsämnen.

Vi homogeniserar inte våra produkter, vilket innebär att mjölken har fått behålla sina naturliga fettkulor. Det här gör att det ibland kan bildas ett tunt krämigt gräddlager överst på mjölken, vilket inte betyder att den har blivit dålig. Gräddlagret försvinner genom att du skakar förpackningen några gånger.

Mjölkens smak följer kornas meny

Vår helmjölk, filmjölk och våra getprodukter är inte heller standardiserade, vilket innebär att vi inte har separerat fettet för att sedan tillsätta det i avsedd mängd för att få en bestämd fetthalt. Det är därför fetthalten varierar något i dessa produkter, beroende på säsong och helt enkelt på vad kossorna och getterna har fått för foder.

Sommarmjölk och vintermjölk smakar olika. Bli därför inte förvånad när mjölken i mitten av maj och någon gång i mitten av september plötsligt ändrar smak! Det är helt enkelt en ny årstid på gång. I maj får korna äntligen komma ut på friskt grönt bete och i september börjar de utfodras med hö och ensilage och stannar kvar inne efter mjölkningen.

Certifikat

Klicka på länkarna nedan för att se våra certifikat i pdf-format:

Demeter

KRAV

IP Livsmedel Grundcertifiering

jarnamejeri_1
jarnamejeri_2