Kontakt

Välkommen att höra av dig om undrar någonting, vill skicka uppmuntrande ord eller reklamera en vara. Då vi har fullt upp med att leverera färsk mjölk och syra den godaste yoghurten, ber vi dig ha tålamod med att vi kanske inte alltid hinner svara samma dag.

Karin Arkbåge

Mejerichef

Karin är mejerichef. Om du har frågor kring produktion i mejeriet är det Karin du kontaktar.

karin@jarnamejeri.se
076-8936467

Tina Hållén

Tina Hållén

Ekonomi & Administration

Det är Tina som ansvarar för fakturor och betalningar på mejeriet. Hon står redo att hjälpa dig via mail eller telefon.

tina@jarnamejeri.se
076-8516411

Joakim Lindberg

Försäljningsansvarig

Joakim är försäljningsansvarig på Järna Mejeri. Vill du bli kund eller veta mer om oss? Kontakta Joakim.

joakim@jarnamejeri.se
072-7443223

Peter Öjert

Peter Öjert

Order & Försäljning

Vill du köpa våra produkter eller har frågor kring en order? Då är Peter din man att prata med.

peter@jarnamejeri.se
070-1487104

Konsumentkontakt

08 – 518 177 50
info@jarnamejeri.se

Postadress

Järna Mejeri
Saltå 14
153 91 Järna

Hitta oss

Vägvisning Järna Mejeri

Du kan också kontakta oss genom formuläret

Ditt namn

Din e-post

Ditt meddelande

Vanliga frågor

Vad innebär det att mjölken kommer från biodynamiska gårdar?

Att mjölken är biodynamisk betyder att produktionen sker på ett sätt som är särskilt skonsamt för både djur, natur och människa.

Det biodynamiska jordbruket bygger på ett kretsloppstänkande som strävar efter att stärka de ekologiska systemen i jorden. Genom att berika åkrarna med djurens gödsel återförs en stor del av växtrikets näringsämnen till jorden. Kretsloppet har många positiva effekter; gödslingen bidrar till att mullhalten i jorden ökar, vilket skapar större biologisk aktivitet och fler levande markorganismer. Det gör även att jorden blir bördigare, näringsvärdena i grödorna förbättras och jordbrukets klimatpåverkan minskar kraftigt. Inom biodynamiskt jordbruk används också preparat av naturliga och organiska substanser som stimulerar de naturliga komposteringsprocesserna och bördigheten i jorden.

 

Vad är skillnaden mellan biodynamiskt och ekologiskt? Är biodynamiska produkter bättre än ekologiska?

Biodynamik är en inriktning inom det ekologiska jordbruket och kan ses som en förstärkning av detta. Förutom att Järna Mejeris produkter uppfyller alla regler enligt den ekologiska KRAV-märkningen, den mest kända miljömärkningen för livsmedel i Sverige, är de också Demetermärkta. Demetermärkningen markerar att gården arbetar biodynamiskt med de hårdare krav som ställs på djurhållning och odling.

Läs mer om Demetermärkningen på http://www.demeter.net

 

Hur behandlas djuren på en biodynamisk gård?

Djuren går utomhus så länge som möjligt under sommarhalvåret och vistas i rymliga lösdriftshallar under vintern. Korna äter bara det gräs och hö som odlas på gården, och antalet djur anpassas till den mängd foder som gården själv kan producera. Korna får därmed behålla sin naturliga kost istället för att behöva äta inköpt foderkoncentrat som är vanligt i konventionellt jordbruk. Man låter också korna behålla sina horn.

 

Vilken roll har djuren i det ekologiska kretsloppsjordbruket?

Eftersom biodynamiskt jordbruk bygger på samspelet mellan djur och natur är korna en förutsättning för att åstadkomma ett naturligt kretslopp. Grunden för att upprätthålla långsiktigt bra grödor är att ha balans mellan kornas gödsel och åkrarnas storlek. Utan detta samspel rubbas klimatbalansen och odlingsjorden utarmas.

Alternativet till att ha idisslande djur är att använda konstgödsel, som är vanligt inom konventionellt jordbruk. Sådana gödslingsmetoder kan dock leda till stora negativa effekter  för miljön, bland annat läckage av näringsämnen till våra vattendrag, spridning av kemiska bekämpningsmedel och minskad biologisk mångfald. Det ekologiska kretsloppsjordbruket har motsatt effekt på dessa punkter.

Ytterligare information hittar du under Bakgrund.