Gårdarna

Vi är stolta över samarbetet med våra bönder. Utan deras arbete med att dagligen skapa den absolut bästa miljön för sina djur och den godaste mjölken för oss, hade Järna Mejeri aldrig funnits. Vi samarbetar endast med biodynamiska KRAV- och Demetercertifierade gårdar i närområdet. Vår målsättning är att det kommer finnas fler sådana gårdar i framtiden.

Här nedan följer en kort beskrivning av de gårdar som vi i dagsläget hämtar mjölk ifrån.

Nibble Gård

2013 brann Nibble gårds ladugård och dåvarande Järna Mejeris lokaler ned till grunden. En ny modern ladugård har nu byggts upp på samma plats och precis tagits i bruk. Ladugården rymmer idag 50 mjölkdjur och i anslutning finns en särskild byggnad för torkning och lagring av hö.

Nibble gård har drivits biodynamiskt sedan 60-talet och ligger vackert, med sina 84 hektar åker, i anslutning till Järnafjärden. Ansvariga för gårdsdriften är Lucas den Herder och Staffan Aresund.

Yttereneby Gård

Yttereneby gård är med sina 500 hektar den största gården i samarbetet och även en av Sveriges allra första biodynamiska gårdar. Yttereneby har 70 mjölkdjur som inom kort kommer att utökas till 100. På gården finns en nybyggd modern ladugård som sticker ut med dess enkla inredningslösningar och ljusa lösdriftsstall. Ladugården har varit i bruk sedan 2014.

Yttereneby gård har flest poäng i Saltå Kvarns verktygslåda. Det innebär att man jobbar aktivt med att minska påverkan på klimatet, öka den biologiska mångfalden och minska kväve- och fosforläckaget på gården. Bonde på gården är Holger Van Der Woude.

Ullberga Gård

Ullberga gård är en nystartad biodynamisk gård som ligger avskilt vid sjön Långhalsen i Nyköping. Här ryms 30 kor på totalt 124 hektar. På Ullberga har man ett helhetstänkande i alla led och är till exempel självförsörjande på energi genom solfångare utplacerade på gården. Bönder på gården är Job och Cecile Michielsen Jongers.

Sörbro Gård

Sörbro är en getgård utanför Mölnbo. Härifrån kommer vår getmjölk. Gården omfattar 70 hektar och 160 getter som inom kort kommer att bli 200 getter. Getgården startades och drivs av Arthur Borghs och Åsa Nyberg med familj.