Gårdarna

Vi är stolta över samarbetet med våra bönder. Utan deras arbete med att dagligen skapa den absolut bästa miljön för sina djur och den godaste mjölken för oss, hade Järna Mejeri aldrig funnits. Vi samarbetar endast med biodynamiska KRAV- och Demetercertifierade gårdar i närområdet. Vår målsättning är att det ska finnas fler sådana gårdar i framtiden.

Här nedan följer en kort beskrivning av de gårdar som vi i dagsläget hämtar mjölk ifrån.

Nibble Gård

2013 brann Nibble gårds ladugård och dåvarande Järna Mejeris lokaler ned till grunden. En ny modern ladugård har nu byggts upp på samma plats. Ladugården rymmer idag ca 55 mjölkdjur och i anslutning till ladugården finns en särskild byggnad för torkning och lagring av hö.

Nibble gård har drivits biodynamiskt sedan 60-talet och ligger vackert i anslutning till Järnafjärden, med sina 100 hektar åker. Ansvariga för gårdsdriften är Lucas den Herder och Amber Westra.

Så här berättar Lucas om verksamheten:

”Min gård producerar allt utifrån egna resurser utan att utarma. Jag följer vissa tydliga grundprinciper där både mina kors välmående och högsta kvalitet på mjölken står i fokus.

På Nibble gård har vi runt 50 mjölkande kor och nästan 40 ungdjur. Jag försöker på olika sätt vårda deras flockbeteende. På vintern rör de sig fritt i vårt nybyggda, fina lösdriftsstall med högt i tak och mycket plats. De får också gå ut och in så mycket de vill året runt.

Kor gillar frisk luft och sol på skinnet!

De måste också ut och lära sig beta gräs, även om de tycker det är bekvämt att äta från foderborden. Kor ska äta gräs, som vi människor inte kan äta. Då mår de som bäst och producerar högklassig mjölk.

Jag vill att fler konsumenter ska sätta sig in i vad lantbruk handlar om och förstå vilka val de gör när de köper mjölkprodukter till olika pris.”

Vill du läsa mer och se fler bilder från Nibble gård kan du gå in på Instagram @lucas.nibblegard

Yttereneby Gård

Yttereneby gård är med sina 300 hektar den största gården vi på Järna Mejeri samarbetar med och även en av Sveriges allra första biodynamiska gårdar.

Yttereneby har idag ca 70 mjölkdjur som inom kort kommer att utökas till 100. På gården finns en nybyggd modern ladugård, som sticker ut med sina enkla inredningslösningar och ljusa lösdriftsstall. Ladugården har varit i bruk sedan 2014.

Yttereneby gård arbetar aktivt med att minska påverkan på klimatet, öka den biologiska mångfalden och minska kväve- och fosforläckaget  från gården. Bonde på gården är Holger Van Der Woude.

Så här berättar han om sin verksamhet:

”Jag vill som medveten bonde medverka till en minskad miljöförstöring genom ett ekologiskt kretsloppsjordbruk. Jag är helt självförsörjande på foder till mina kor. De har mycket plats att röra sig på, högt i tak och luftigt omkring sig även när de är inomhus. Jag blandar gärna en ”ko-smoothie” av min speciella mix av vallväxter. Korna älskar den samtidigt som den stärker protein- och fetthalten i deras mjölk.

Mina kor mjölkar mindre än kor som är uppfödda på kraftfoder, men de är friskare och lever längre istället. I ett livsperspektiv jämnar det ut sig.

Bästa kvittot på en bra dag på jobbet är det oslagbart rogivande ljudet mot kvällningen då alla mina drygt 70 mjölkkor ligger ner och idisslar.

Då vet jag att de mår riktigt bra och att vi tillsammans upplevt ännu en bra dag.”

Vill du läsa mer och se fler bilder från Yttereneby gård kan du gå in på Instagram @skave_yttereneby_lantbruk

Ullberga Gård

Ullberga gård är en ca 125 hektar stor biodynamisk gård, som ligger avskilt vid sjön Långhalsen i Sörmland. Här finns närmare 40 mjölkande kor och lika många ungdjur.

På Ullberga har man ett helhetstänkande i alla led och är till exempel självförsörjande på energi genom solfångare utplacerade på gården. Bönder på gården är Job och Cecile Michielsen Jongers.

Så här berättar de om sin verksamhet:

“Vår gård har runt 40 mjölkande kor och lika många ungdjur.

Våra djur föds enbart upp på grovfoder som bete och hö. Gården är biodynamisk och genom vår kretsloppsodling strävar vi efter en klimatneutral produktion.

Speciellt för oss på Ullberga gård är att vi har säsongsbunden djurskötsel.

Januari/februari är gemensam betäckningsperiod för våra mjölkande kor. Den så kallade sinperioden, när vi inte har någon mjölk att leverera, kommer då tidig höst och kalvningsperioden blir samtidigt för alla i november/december. Därefter diar kalvarna sin mamma i tre månader.

Vi ser att flockmentaliteten bland korna stärks genom detta arbetssätt och vi själva får förbättrad tillsyn under de kritiska perioderna, som infaller när våra djur kan vara under tak.

Vår ständiga strävan är en ur alla aspekter försvarbar mjölkproduktion!

Friska djur som är nöjda och mår bra är största lyckan.”

Vill du läsa mer och se fler bilder från Ullberga gård kan du gå in på deras hemsida homjolk.se

Sörbro Gård

Sörbro är en biodynamisk getgård utanför Mölnbo. Härifrån kommer Järna Mejeris getmjölk. Gården omfattar ca 50 hektar och har 200 mjölkande getter. Getgården startades och drivs av Arthur Borghs och Åsa Nyberg med familj ochproducerar utöver getmjölk även foder till djuren, brödsäd och grönsaker. Sörbro gård har även en gårdsbutik.

Så här berättar Arthur och Åsa om sin verksamhet:

Vi brinner för att bidra till naturens kretslopp. Allt ska passa ihop – antalet djur på gården, arealen de lever på, gödseln till allt vi odlar både för oss själva och djuren t ex foder i form av vallväxter med mycket blommor och kryddor.

Utöver våra mjölkande getter har vi ca 100 ungdjur och ytterligare ca 100 killingar.

Vår helt nya ladugård har mycket ljus och luft. Där kan djuren klättra och gnaga bark och sola sig på utegården när de vill – även på vintern.

Vi skapar just nu också naturbetesmarker med både skog, dungar och öppna områden och försöker överhuvudtaget ge djuren en så naturlig biotop som möjligt. På vår gård finns också t ex höns och bin, liksom en gårdsbutik för den som vill göra en utflykt till oss.

Vi välkomnar besökare att komma förbi och uppleva miljön på Sörbro gård.