Mer än ekologiskt

All mjölk Järna Mejeri använder kommer från ekologiska kretsloppsgårdar, där antalet djur anpassas till den mängd bete och foder som gården själv kan producera.

På en ekologisk gård går djuren utomhus så länge som möjligt under sommarhalvåret och på vintern vistas de i rymliga lösdriftshallar. Det läggs stor vikt vid att korna ska leva så naturligt och fritt som möjligt i en för dem väl anpassad miljö. Kalvarna får vistas i kontakt med sin mamma så länge som möjligt och korna får behålla och utveckla sina horn.

På Järna Mejeri förädlas mjölken enligt hantverksmässiga kriterier som syftar till att höja kvaliteten och bevara råvarans ursprungliga näringsvärde.

Vi pastöriserar mjölken på lägre temperaturer för att i största möjliga mån behålla mjölkens naturliga näringsämnen. Vi homogeniserar inte heller våra produkter, vilket innebär att mjölken får behålla sina naturliga fettkulor.

Vi arbetar för att stötta och utveckla de gårdar som ingår i vårt samarbete. Mjölkbönder är idag en ekonomiskt hårt pressad grupp. Järna Mejeri betalar sina bönder mer per liter än vad som är vanligt på den gängse mjölkmarknaden.

Vår mjölk kommer från lokala kretsloppsgårdar som alla ligger inom några kilometer från mejeriet.

Hos oss är det närproducerat på riktigt!