Mer än ekologiskt

Järna mejeris produkter kommer från djur på ekologiska kretsloppsgårdar, där  djuren får leva så naturligt och fritt som möjligt i en väl anpassad miljö.

Antalet kor och getter på gårdarna är anpassat till det bete och foder som gården producerar och djurens gödsel används för att ge näring till åkrarna så att konstgödning inte behövs.

Mullhalten i marken ökar och jorden blir bördigare. Grödorna får bättre näringsvärden och det blir mindre påverkan på klimatet då jordar med hög mullhalt binder stora mängder kol.

Våra produkter framställs med hänsyn till människa, djur och natur och målsättningen är att inspirera till intresse och engagemang för hållbar livsmedelsproduktion.

Varsamhet och respekt genomsyrar tillverkningens alla led.

Järna mejeri betalar bönderna mer för mjölk, som är hållbart producerad och av högsta kvalitet. Genom att samarbeta med gårdar med ekologiskt kretsloppsjordbruk vill Järna Mejeri vara en förebild som bidrar positivt till biologisk mångfald och inspirerar till produktion som har etik, matglädje och miljö i fokus.

Det kallar vi mer än ekologiskt.